Úvodní stránka

Když se řekne stomik, dost lidí si představuje, že má něco společného se zubaři. Se stomatologií je společný pouze základ slova pocházející z řeckého "stoma", což znamená ústa, v přeneseném významu pak otvor. Stomici jsou lidé s dočasně nebo trvale vyvedeným střevem nebo močovodem.


Co je to stomie

Slovo stoma pochází z řečtiny a znamená ústa, v přeneseném významu pak otvor, vyústění nebo vývod. Tato příručka se zabývá třemi základními druhy stomií neboli vývodů: kolostomie, ileostomie, urostomi. Více o stomiích >

 


Život se stomií

Celosvětově jsou počty nemocných pacientů na 100 000 obyvatel nejvyšší v civilizovaných zemích. Naše republika se zařadila na první místa v celosvětových statistikách. Více o životě se stomií >