Připravujeme se na operaci

Vytvoření stomie je náročný proces nejen pro operatéra, ale zejména pro samotného pacienta se stomií. Úspěch zákroku závisí na psychické přípravě nemocného a je nutné, aby s ním stomasestra byla denně v kontaktu. Dle jeho přání stomasestra spolupracuje také s partnerem, či jiným členem rodiny. Příbuzný se zde dozvídá vše o stomiích, je instruován pomocí videí a v případě, že s tím pacient souhlasí, účastní se spolu s pacientem na ošetřování přímo na chirurgickém oddělení.

První pohovor s pacientem, pokud jde o plánovaný výkon, stomasestra vede již před operací ve stomické poradně, kdy je pacient schopen lépe vnímat a vstřebávat informace, neboť ho nebolí operační rána. Většinou pohovor navazuje na informace od lékaře chirurga, který pečlivě pacientovi vysvětlí, o jaký druh onemocnění se jedná. Pacientovi ukazuje díky edukačním materiálům firem jak stomie vypadá, jak bude probíhat její ošetřování. Stomasestra seznámím pacienta se sortimentem stomických pomůcek na trhu. Předběžně si pacient vybírá stomický sáček podle typu navrhované stomie s tím, že finální rozhodnutí padne v době pooperační, až bude pacient schopen na stomii pohlédnout a začít s nácvikem ošetřování stomie.

Hlavním cílem je zajistit schopnost pacienta přizpůsobit se novému životu se stomií, dokonalé zvládnutí techniky ošetřování stomie, pomoc psychicky se vyrovnat s novým způsobem života, naučit se soběstačnosti, znovu nabytí ztraceného sebevědomí a návrat k plnohodnotnému životu.