Péče o stomie

Ošetřování stomií po operaci

Stomik spolupracuje s tzv. stomasestrou, která ho seznamuje s péčí o stomii a výměnou pomůcek. Stomik se od stomasestry a svého ošetřujícího lékaře dozví základní informace, jak pečovat o svou stomii.

Velmi důležité je seznámení se s péčí o stomii a zažití si správné aplikace stomické pomůcky. Velmi pomáhá, je-li s péčí o stomii aktivně nápomocen některý blízký člen rodiny. Řadu rad naleznete v této brožurce ve formátu PDF.