Časté dotazy

1. Jaké jsou měsíční limity pro předpis pomůcek?

Limity se liší podle druhu stomie a podle typu systému který používáte.

Kolostomik, který používá dvojdílný systém, má nárok na 10 ks podložek a 60 ks sáčků. Pokud používá jednodílný systém, má nárok na 60 ks sáčků.

Ileostomik, který používá dvojdílný systém má nárok na 15 ks podložek a 30 ks sáčků a pokud používá jednodílný systém, má nárok na 30 ks sáčků.

Urostomik, používající dvojdílný systém, má nárok na 15 ks podložek a 30 ks urostomických sáčků a pokud používá jednodílný systém, má nárok na 30 ks sáčků.


2. Jaké jsou měsíční limity pro předpis příslušenství (pasty, ochranný film, pudr apod.)?

Od 1.4.2012 se rozdělilo příslušenství do 6 skupin a každá skupina má své vlastní limity. Ty najdete zde.


3. Potřebuji měsíčně větší množství pomůcek, než jaké dovoluje limit. Co mám dělat?

Váš lékař může v takovém případě požádat revizního lékaře vaší zdravotní pojišťovny o schválení předpisu nadlimitního množství pomůcek. Bohužel toto schválení je nenárokové a záleží tedy pouze na zvážení revizního lékaře, zda jej odsouhlasí či nikoliv.


4. Mám problémy s podložkami. Nedrží dobře a střevní obsah mi podtéká ven.

Příčin, proč podložka dobře nedrží, může být mnoho a je vždy potřeba individuálně posoudit situaci.

Nesprávný výběr pomůcky. Například na vpadlé stomie není vhodné používat klasické podložky, ale zvolit například convexní podložku systému Natura®, která je pro tyto stomie přímo určena nebo konvexní typ sáčku jednodílného systému Esteem+®.

Nesprávné používání pomůcky nebo nesprávné ošetřování pokožky. Například používání ředidel na odstraňování podložky nebo promazávání pokožky mastným krémem, před nasazením podložky. Pokožka před nasazením pomůcky musí být suchá, nemastá. Vždy ji před použitím nové pomůcky omýte vodou a mýdlem (bez olejových složek) a řádně osušte.

Nesprávné používání nebo nepoužívání příslušenství. Každý výrobek z oblasti příslušenství pro ošetřování stomií má svoji funkci a pokud je správně používán, slouží ke snadnější, rychlejší a bezpečnější manipulaci s pomůckami. Například adhezivní pasta sloužící k ochraně pokožky je mastná, a proto se nesmí nanášet na pokožku před nanesením podložky, jinak by podložka nepřilnula.

Pokud se Vám zdá, že vše děláte správně a přesto pomůcka nedrží, domluvte si konzultaci se svou stomasestrou, případně lékařem.


5. Chtěl/a bych si objednávat pomůcky prostřednictvím zásilkové služby.

Stačí pokud pošlete úplně vyplněné a lékařem potvrzené poukazy na adresu:

ConvaTec
Olivova 4/2096
110 00 Praha 1

Objednané pomůcky Vám budou zaslány zdarma a diskrétně zabalené na Vaši adresu do 3 pracovních dnů od obdržení poukazu.


6. V oblasti stomie se mi vytvořila břišní kýla a pomůcky mi špatně drží.

Pokud jste již tuto problematiku konzultovali s lékařem a dozvěděli jste se, že Vám není možné kýlu operativně odstranit, je dobré používat kýlní pás. Je k dostání ve zdravotnických potřebách pod názvem Stomex. U tohoto kýlního pásu je již pamatováno na uživatele stomických pomůcek - máte možnost v libovolném místě vystřihnout otvor, kudy protáhnete sáček. Jen je třeba znát obvod pasu a vybrat správnou velikost pásu.


7. Kde mohu sehnat pomůcky ConvaTec ?

Například ve výdejnách zdravotnických potřeb „U Radima“, které sídlí na Praze 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad a v Ostravě na ulici Českobratrské č. 63. Dále je možné pomůcky objednat u zásilkové služby (adresa viz bod 5) nebo v lékárnách či výdejnách zdravotnických potřeb.


8. Mám zájem o více informací o pomůckách. Kdo mi poradí?

Pokud zavoláte na bezplatnou StomaLinku® 800 122 111, můžete konzultovat Váš problém s kvalifikovanou zdravotnicí. Můžeme také Vám nebo Vašemu ošetřujícímu lékaři poslat bezplatně informační materiály.


9. Zajímá mě časopis pro stomiky „Radim“. Co mám udělat, abych jej bezplatně dostával?

Stačí zavolat na StomaLinku® 800 122 111 – pro volajícího zdarma. Zdravotnice Vám zašle formulář a po jeho vyplnění Vám budeme časopis bezplatně dvakrát ročně zasílat na Vaši adresu. Nebo si můžete vyplnit přihlášku na www.convatec.cz sekce Radim.


10. Jsou stomické pomůcky hrazeny pojišťovnou?

Všechny pomůcky ConvaTec jsou plně hrazeny VZP i jinými zdravotními pojišťovnami. Limity stanovené pojišťovnami naleznete v odpovědi na otázku č.1 a 2.


11. Budu moci dále pracovat?

Mnoho pacientů se po rekonvalescenci vrací do svého zaměstnání. Pokud však práce vyžaduje zvýšenou fyzickou námahu, jako např. zvedání předmětů, bude nutné přejít na lehčí práci.


12. Kdy budu opět fit?

Délka rekonvalescence je individuální. Závisí na mnoha faktorech, zejména na druhu onemocnění a průběhu operace. I když všechno nepůjde tak, jak byste si přáli, musíte být trpěliví, určitý čas je vždy třeba a postupně se vše zlepší.


13. Budu moci opět chodit do společnosti?

Není důvod, proč by stomik nemohl brzy opět jít na návštěvu, do divadla, do restaurace nebo třeba tancovat. Záleží jen na tom, jak rychle získá opět svou sebedůvěru.


14. A co sport a moje koníčky?

Stomie není nemoc! Proto vše, co platilo před operací, bude platit i po operaci. Stomik může jezdit na kole, plavat, věnovat se zahrádce a spoustě zálib. Při dobré fyzické kondici je dokonce možné provozovat i některé náročnější sporty. Pouze sporty více namáhající břišní svaly budou muset být omezeny. Pokud si stomik není jistý, rozhodně by se měl poradit se svým lékařem.


15. Mohu se koupat, sprchovat a chodit plavat?

Ano! Není důvod vyhýbat se vodě jen kvůli stomii. Při koupání nebo sprchování se používá sáček jako normálně. Pokud jsou to sáčky s filtrem, přelepuje se sáček v místě filtru samolepkou. Filtr by se totiž vlhkem znehodnotil. Nebo je možné sáček před sprchováním sejmout a osprchovat i stomii, odstraní se tím zbytky stolice, které mohou ulpět na přírubovém kroužku. Půjde- li stomik plavat, může si nechat sáček jako obvykle, nebo může použít minisáček či krytku.


16. Budu moci pít alkohol?

Doporučujeme poradit se s lékařem, neboť nejde jen o stomii, ale i o základní onemocnění nebo pokračující léčbu. Co se týče stomie, nějaká ta sklenička nemůže uškodit. Vliv alkoholu bude stejný jako dříve. Větší množství piva může způsobit průjem, šumivé nápoje mohou způsobit plyny. Přemíra alkoholu může zamotat hlavu, aniž by to mělo vliv na stomii.


17. Mohou po návratu z nemocnice nastat nějaké komplikace?

Je obvyklé, že se stomie po několika týdnech, tj. po úplném zhojení trochu zmenší. Výjimečně však může dojít i k zúžení a vtažení vývodu. Zúžení čili stenóza vývodu znamená, že otvor vývodu se postupně silně zmenšuje. Tím se narušuje vyprazdňování. Mírné zúžení zpravidla nepřekáží ve funkci stomie, je-li alespoň pro malík průchodná. Po poradě s lékařem a stomasestrou tomu mohou stomici zabránit v průběhu prvních 3 týdnů pravidelným denním roztahováním ústí stomie. Později 2 x týdně, pokud tento postup lékař nezmění. Roztahování si můžete velmi snadno provádět prstem.


18. Jak se připravit na návrat domů?

Výměna pomůcek a ošetřování stomie se provádí nejpohodlněji v koupelně, ale je užitečné, aby byla nacvičena i na WC, zvláště u těch, kteří se po propuštění z nemocnice chtějí vrátit zpět do zaměstnání. Jde-li o koupelnu, je nejlepší mít pomůcky shromážděné na jednom místě tak, aby nebylo nutné stále odbíhat. Nejlépe poslouží polička nebo skříňka. Než získá stomik praxi a jistotu v lepení pomůcky, připevní si na dveře koupelny velké zrcadlo. Pokud tyto možnosti nemá, pořídí si alespoň stolní zvětšovací zrcadlo se stojanem. Nepostradatelné je také kvalitní osvětlení a věšák na šaty. Bude-li pacient se stomií potřebovat jakoukoliv radu ohledně stravování nebo bude potřebovat pomoci vyřešit jiný problém, vždy se může poradit se svou stomasestrou nebo zavolat na StomaLinku® ConvaTec 800 122 111 pro volajícího zdarma. Pracovnice na StomaLince® najde vhodné řešení.


1. Jaké jsou měsíční limity pro předpis pomůcek?

Limity se liší podle druhu stomie a podle typu systému který používáte.

Kolostomik, který používá dvojdílný systém, má nárok na dvě balení podložek (po 5 ks) a dvě balení podložek (po 30 ks). Pokud používá jednodílný systém, má nárok na dvě balení (po 30 ks).
Ileostomik, který používá dvojdílný systém má nárok na dvě balení podložek (po 5 ks) a tři balení sáčků (po 10 ks) a pokud používá jednodílný systém, má nárok na tři balení (po 10 ks).
Urostomik, používající dvojdílný systém, má nárok na tři balení podložek (po 5 ks) a tři balení sáčků (po 10 ks) a pokud používá jednodílný systém, má nárok na tři balení (po 10 ks).

2. Jaké jsou měsíční limity pro předpis příslušenství (pasty, ochranný film, pudr apod.)?

Ochranné prostředky, mezi které patří ochranná a adhezivní pasta, ochrannný film, kroužky a destičky mají limit 360g za rok. V případě, že je jednotkou ks nebo ml, je max. limit 2760 Kč za rok.
Přídržné pásky mají stanovený limit max. 2 ks za rok.

3. Potřebuji měsíčně větší množství pomůcek, než jaké dovoluje limit. Co mám dělat?

Váš lékař může v takovém případě požádat revizního lékaře vaší zdravotní pojišťovny o schválení předpisu nadlimitního množství pomůcek. Bohužel toto schválení je nenárokové a záleží tedy pouze na zvážení revizního lékaře, zda jej odsouhlasí či nikoliv.
4. Mám problémy s podložkami. Nedrží dobře a střevní obsah mi podtéká ven.

Příčin, proč podložka dobře nedrží může být mnoho a je vždy potřeba individuálně posoudit situaci.

Nesprávný výběr pomůcky. Například na vpadlé stomie není vhodné používat klasické podložky, ale zvolit například convexní podložku nového systému Esteem synergy, která je pro tyto stomie přímo určena.
Nesprávné používání pomůcky nebo nesprávné ošetřování pokožky. Například používání ředidel na odstraňování podložky nebo promazávání pokožky mastným krémem, před nasazením podložky.
Nesprávné používání nebo nepoužívání příslušenství. Každý výrobek z oblasti příslušenství pro ošetřování stomií má svoji funkci a pokud je správně používán, slouží ke snadnější, rychlejší a bezpečnější manipulaci s pomůckami. Například adhezivní pasta sloužící k ochraně pokožky je mastná a proto se nesmí nanášet na pokožku před nanesením podložky, jinak by podložka nepřilnula.

Pokud se Vám zdá, že vše děláte správně a přesto pomůcka nedrží, domluvte si konzultaci se svou stomasestrou, případně lékařem.
5. Chtěl/a bych si objednávat pomůcky přímo z Vaší pražské zásilkové služby. Jak to mám udělat?

Stačí pokud pošlete úplně vyplněné a lékařem potvrzené poukazy na adresu:
ConvaTec
Olivova 4/2096
110 00 Praha 1

Objednané pomůcky Vám budou zaslány zdarma Vaši adresu.
6. Slyšel/a jsem o nové pomůcce Esteem synergy a zajímalo by mne, zda ji také mohu používat?

Novinka Esteem synergy je obecně určena pro všechny stomiky. Nyní máme v tomto systému i novou podložku convex, která je určena pro stomiky s problematickou (vpadlou) stomií. Esteem synergy spojuje výhody dvojdílného a jednodílného systému, takže si ji oblíbili jak stomici používající dvojdílný Combihesive 2S, tak i stomici používající jednodílný Stomadress.
7. V oblasti stomie se mi vytvořila břišní kýla a pomůcky mi špatně drží.

Pokud jste již tuto problematiku konzultovali s lékařem a dozvěděli jste se, že Vám není možné kýlu operativně odstranit, je dobré používat kýlní pás. Je k dostání ve zdravotnických potřebách pod názvem Stomex. U tohoto kýlního pásu je již pamatováno na uživatele stomických pomůcek - máte možnost v libovolném místě vystřihnout otvor, kudy protáhnete sáček.
8. Kde mohu sehnat Vaše pomůcky ?

Například ve výdejnách zdravotnických potřeb „U Radima“, které sídlí v Praze 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad a v Ostravě na ulici Českobratrské č. 63. Dále je možné pomůcky objednat u zásilkové služby (adresa viz bod 5) nebo v lékárnách či výdejnách zdravotnických potřeb.
9. Mám zájem o více informací o pomůckách. Kdo mi poradí?

Pokud zavoláte na bezplatnou StomaLinku 800 122 111, můžete konzultovat Váš problém s kvalifikovanou zdravotnicí. Můžeme také Vám nebo Vašemu ošetřujícímu lékaři poslat bezplatně informační materiály.
10. Vím, že vydáváte časopis pro stomiky „Radim“. Co mám udělat, abyste mi ho bezplatně zasílali?

Stačí zavolat na StomaLinku 800 122 111 – pro volajícího zdarma. Zdravotnice Vám zašle formulář a po jeho vyplnění Vám budeme časopis bezplatně dvakrát ročně zasílat na Vaši adresu.
11. Jsou stomické pomůcky hrazeny pojišťovnou?

Všechny pomůcky ConvaTec, které zde byly popsány, jsou v době vydání této příručky plně hrazeny VZP i jinými zdravotními pojišťovnami. Limity stanovené pojišťovnami naleznete na poslední stránce této příručky (vnitřní strana obálky).
12. Budu moci dále pracovat?

Mnoho pacientů se po rekonvalescenci vrací do svého zaměstnání. Pokud však práce vyžaduje zvýšenou fyzickou námahu, jako např. zvedání předmětů, bude nutné přejít na lehčí práci.
13. Kdy budu opět fit?

Délka rekonvalescence je individuální. Závisí na mnoha faktorech, zejména na druhu onemocnění a průběhu operace. I když všechno nepůjde tak, jak byste si přáli, musíte být trpěliví, určitý čas je vždy třeba a postupně se vše zlepší.
14. Budu moci opět chodit do společnosti?

Není důvod, proč by stomik nemohl brzy opět jít na návštěvu, do divadla, do restaurace nebo třeba tancovat. Záleží jen na tom, jak rychle získá opět svou sebedůvěru.
15. A co sport a moje koníčky?

Stomie není nemoc! Proto vše, co platilo před operací, bude platit i po operaci. Stomik může jezdit na kole, plavat, věnovat se zahrádce a spoustě zálib. Při dobré fyzické kondici je dokonce možné provozovat i některé náročnější

sporty. Pouze sporty více namáhající břišní svaly budou muset být omezeny. Pokud si stomik není jistý, rozhodně by se měl poradit se svým lékařem.
16. Mohu se koupat, sprchovat a chodit plavat?

Ano! Není důvod vyhýbat se vodě jen kvůli stomii. Při koupání nebo sprchování se používá sáček jako normálně. Pokud jsou to sáčky s filtrem, přelepuje se sáček v místě filtru samolepkou. Filtr by se totiž vlhkem znehodnotil. Nebo je možné sáček před sprchováním sejmout a osprchovat i stomii, odstraní se tím zbytky stolice, které mohou ulpět na přírubovém kroužku. Půjde- li stomik plavat, může si nechat sáček jako obvykle, nebo může použít minisáček či krytku.
17. Budu moci pít alkohol?

Doporučujeme poradit se s lékařem, neboť nejde jen o stomii, ale i o základní onemocnění nebo pokračující léčbu. Co se týče stomie, nějaká ta sklenička nemůže uškodit. Vliv alkoholu bude stejný jako dříve. Větší množství piva může způsobit průjem, šumivé nápoje mohou způsobit plyny. Přemíra alkoholu může zamotat hlavu, aniž by to mělo vliv na stomii.
18. Mohou po návratu z nemocnice nastat nějaké komplikace?

Je obvyklé, že se stomie po několika týdnech, tj. po úplném zhojení trochu zmenší. Výjimečně však může dojít i k zúžení a vtažení vývodu. Zúžení čili stenóza vývodu znamená, že otvor vývodu se postupně silně zmenšuje. Tím se narušuje vyprazdňování. Mírné zúžení zpravidla nepřekáží ve funkci stomie, je-li alespoň pro malík průchodná. Po poradě s lékařem a stomasestrou tomu mohou stomici zabránit v průběhu prvních 3 týdnů pravidelným denním roztahováním ústí stomie. Později 2x týdně, pokud tento postup lékař nezmění. Roztahování si můžete velmi snadno provádět také šetrnými domácími dilatátory DILASTOM.
19. Jak se připravit na návrat domů?

Výměna pomůcek a ošetřování stomie se provádí nejpohodlněji v koupelně, ale je užitečné, aby byla nacvičena i na WC, zvláště u těch, kteří se po propuštění z nemocnice chtějí vrátit zpět do zaměstnání. Jde-li o koupelnu, je nejlepší mít pomůcky shromážděné na jednom místě tak, aby nebylo nutné stále odbíhat. Nejlépe poslouží polička nebo skříňka. Než získá stomik praxi a jistotu v lepení pomůcky, připevní si na dveře koupelny velké zrcadlo. Pokud tyto možnosti nemá, pořídí si alespoň stolní zvětšovací zrcadlo se stojanem. Nepostradatelné je také kvalitní osvětlení a věšák na šaty. Bude-li pacient se stomií potřebovat jakoukoliv radu ohledně stravování nebo vyřešit jiný problém, vždy se může poradit se svou stomasestrou nebo zavolat na StomaLinku® ConvaTec 800 122 111 pro volajícího zdarma. Pracovnice na StomaLince najde vhodné řešení.