Kolostomie

Nejčastějším druhem vývodu je tzv. kolostomie - neboli umělé vyústění tlustého střeva. Stomie může být dle potřeby zavedena na příčném tračníku – transversostomie, nebo na esovité kličce – sigmoideostomie.

kolostomie

Rozlišujeme tři druhy kolostomie

Sigmoideostomie je stomie umístěná na esovité kličce. Pokud byl při operaci odstraněn svěrač, je stomie natrvalo. Transversostomie je stomie založená na příčném tračníku. Zakládá se zpravidla jako tzv. dvouhlavňová stomie. Coecostomie je umístěna na přechodu tenkého a tlustého střeva. Jejím účelem je většinou dočasné odlehčení tlustého střeva při onemocnění.